Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΣΕΕ: Στο 20% η ανεργία αν δεν αλλάξουμε πολιτική

Για απώλεια περισσότερων από 175.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2011 προειδοποιεί η ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή της για την ελληνική οικονομία η οποία παρουσιάζεται επίσημα αύριο. Προσθέτει ότι το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20% (1.000.000 άτομα χωρίς δουλειά), το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 50 ετών, αν δεν αλλάξει η οικονομική πολιτική.
Ακόμα, εντοπίζει μείωση στην μισθωτή απασχόληση για πρώτη φορά μετά το 1991, ενώ εκτιμά ότι με την ακολουθούμενη πολιτική ούτε το 2015 δεν θα επιστρέψει η Ελλάδα στα ποσοστά ανεργίας του 2008.
«Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να αυξηθεί σε 12% το 2010 και σε 13,2% το 2011. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί σε 12,1% το 2010 και σε 14,3% το 2011, ενώ το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20% (1 εκατ. άτομα), φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας. Έτσι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τριετία 2009-2011 θα έχουν χαθεί σωρευτικά 175.000 θέσεις εργασίας και ο αριθμός των απασχολουμένων θα έχει υποχωρήσει κατά μια πενταετία, δηλ. θα έχει επανέλθει στο επίπεδο του 2006», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ΓΣΕΕ προειδοποιεί ότι «αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά οι διαρθρωτικές αντιφάσεις στην ελληνική οικονομία, τόσο σε επίπεδο εννοιών και περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο στρατηγικών και πολιτικών (αναδιανομή του εισοδήματος, νέο αναπτυξιακό πρότυπο), τότε οι δύσκολες προοπτικές που βρίσκονται μπροστά μας θα επιδεινωθούν με την έξαρση των αντιφάσεων ‘’μείωση των προσλήψεων - αύξηση των απολύσεων’’ και ‘’μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων - αύξηση των ελλειμμάτων στις θέσεις εργασίας’’.
«Οι προβλέψεις αρνητικής εξέλιξης του ΑΕΠ κατά το 2010 και το 2011 και οριακά θετικής εξέλιξης μετά το 2012, δεν είναι ικανές και αναγκαίες για να επιλύσουν τις προαναφερόμενες αντιφάσεις στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι το 2015, στην Ελλάδα, εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, δεν θα έχει επιτευχθεί ούτε καν το επίπεδο της επίσημης ανεργίας του 2008 (7,8%)», προστίθεται.
«Τα μέτρα λιτότητας που θα γνωρίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την προσεχή τριετία θα επιδεινώσουν το βιοτικό τους επίπεδο τουλάχιστον κατά 30% και θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο ζήτησης και κατανάλωσης», σημειώνει η έκθεση.
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν κατά 4,4% το 2010, μετά από αύξηση 4,2% κατά το 2009 και 1,1% το 2008. Αυτό σημαίνει πως το ένα τέταρτο της προόδου που είχε συντελεστεί στις αποδοχές των Ελλήνων μετά το 1999, θα αναιρεθεί μέσα στη διετία 2010-2011.
Επίσης, η πορεία σύγκλισης των αποδοχών των Ελλήνων με τις αντίστοιχες των Ευρωπαίων, θα ανακοπεί βίαια στο διάστημα 2010-2011. Από το 70% στη δεκαετία του 1990, φτάσαμε στο 82,5% το 2009, ενώ μετά τη διετία 2010-2011, θα υποχωρήσουμε και πάλι στο 78%. «Θα οπισθοχωρήσουμε κατά μία πενταετία επιστρέφοντας στο επίπεδο των ετών 2004-2007» σημειώνεται.
Όσον αφορά στη μείωση της απασχόλησης, η ΓΣΕΕ τονίζει: «Για πρώτη φορά μετά το 1991 μειώνεται η μισθωτή απασχόληση, μείωση που υπερβαίνει ακόμη και αυτή της συνολικής μείωσης της απασχόλησης. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται στη συρρίκνωση του αριθμού των μόνιμα απασχολούμενων οι οποίοι μειώνονται για πρώτη φορά από το 1968 καθώς ο αριθμός των προσωρινά, μερικά και ευέλικτα απασχολούμενων αυξάνεται».
Η έκθεση απαντά και στο επιχείρημα ότι το υψηλό κόστος εργασίας στην Ελλάδα πλήττει την ανταγωνιστικότητα. Όπως εξηγεί: «ο ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκε εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών αποδεικνύεται παντελώς λανθασμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2009 το μηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 83% του μέσου αντίστοιχου κόστους στην Ε.Ε.-15 και η παραγωγικότητα της εργασίας ανερχόταν στο 95% της Ε.Ε.-15.» Επίσης, σημειώνει ότι οι μέσες ετήσιες αποδοχές του 2009 στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 28.548 ευρώ έναντι 39.562 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-15. Μόνο σε τρεις χώρες (Κύπρο, Σλοβενία, Πορτογαλία) οι αποδοχές ήταν μικρότερες από ό,τι στην Ελλάδα.
Σχετικά με το ύψος των μισθών στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι το 50% των πλήρως απασχολούμενων μισθωτών αμείβονταν το 2009 με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των 1.550 ευρώ. Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα κατά το 2009 ανερχόταν στο 82,4% του μέσου όρου της Ε.Ε. -15. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός σε ευρώ στην Ελλάδα, συνεχίζει να υστερεί έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιότερων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις οποίες ισχύει ο κατώτατος μισθός σε εθνικό επίπεδο) και ανέρχεται περί που στο 60% του αντίστοιχου κατώτατου μισθού της πρώτης κατηγορίας χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο), ενώ βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του αντίστοιχου κατώτατου μισθού των χωρών της δεύτερης κατηγορίας χωρών (Πορτογαλία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισπανία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια, συχνά, αργούν να δημοσιευθούν γιατί πρέπει πρώτα να ελεγχθεί ότι δεν είναι υβριστικά ή διαφημιστικά (κανένας άλλος έλεγχος δεν γίνεται) και επειδή το blog δεν είναι η δουλειά μας, αλλά το "ψώνιο" μας, ελέγχονται μόνο μια φορά τη μέρα.